กรมที่ดิน ปรับโฉมใหม่แอพพลิเคชั่น “LandsMaps” เชื่อมโยงผังเมือง
ในปัจจุบันนี้ หลายท่านคงคุ้นเคยกับการใช้แอพพลิเคชั่นแผนที่นำทางบนโทรศัพท์มือถือ เช่น Google Maps, Here We go หรือ Nostra Map Thailand แต้ถ้าเป็นเรื่องข้อมูลที่ดิน อาจจะเป็นเรื่องยากที่จะดูข้อมูลที่ตั้ง หรือรูปร่างหน้าตาของที่ดินนั้น แม้จะมีโฉนดที่ดินซึ่งมีหมายเลขเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่ทราบว่าที่ดินดังกล่าวอยู่ที่ไหน มีราคาประเมินเท่าไหร่ เดินทางไปที่ดินนั้นอย่างไรครับ
วันนี้กรมที่ดินได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นชื่อว่า “LandsMaps” ที่เริ่มให้บริการรูปแปลงที่ดินทั่วประเทศตั้งแต่ปี 2559 โดยสามารถค้นหาตำแหน่งแปลงที่ดินจากเลขที่โฉนด ดูรูปแปลงที่ดิน ดูราคาประเมิน ดูสิ่งแวดล้อมรอบๆ ที่ดิน รวมทั้งสามารถตรวจสอบเส้นทางเพื่อเดินทางไปยังแปลงที่ดินดังกล่าว และตรวจสอบสถานที่ตั้งของสำนักงานเขตที่ดินที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย ที่สำคัญใช้งานได้ง่ายๆ ผ่านคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน ปัจจุบัน LandsMaps ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งจากประชาชน เอกชน และหน่วยงานภาครัฐ โดยพบว่าในรอบปีที่ผ่านมามีจำนวนผู้เข้าใช้งานในระบบสูงขึ้นเป็นจำนวนมากกว่า 52 ล้านครั้งครับ
กรมที่ดินเล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้บริการดังกล่าว จึงพัฒนาแอพพลิเคชั่น LandsMaps โดยได้ร่วมมือกับกรุงเทพมหานครและกรมโยธาธิการและผังเมือง ในการนำข้อมูลผังแนวเขตการใช้ประโยชน์ในที่ดิน (Zoning) มาซ้อนทับบน Layer ของรูปแปลงที่ดิน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการสามารถตรวจสอบได้ว่าที่ดินของตนเองหรือบริเวณที่สนใจสามารถทำประโยชน์ประเภทใดได้บ้าง เช่น เป็นที่ดินที่อยู่ในเขตที่อยู่อาศัยหรือพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมหรือเกษตรกรรม ซึ่งจะสามารถตรวจสอบแนวเขตการใช้ประโยชน์ในที่ดิน (Zoning) ร่วมกับรูปแปลงที่ดินได้จากคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนได้ทันทีโดยไม่ต้องเดินทางไปตรวจสอบยังสำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หรือสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ทำให้สะดวกในการทำธุรกิจ หรือ ease of doing bussiness นี้เป็นอีกหนึ่งความสะดวกที่เกิดจากการบูรณาการของภาครัฐเพื่อประชาชนครับ
แอพพลิเคชั่น “LandsMaps” เวอร์ชั่นล่าสุดนี้ จึงทำให้ทราบตำแหน่งที่ตั้งของแปลงที่ดิน ข้อมูลที่ดินในเบื้องต้น ภาพมุมมอง Street view รวมถึงประเภทการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครและผังเมืองจังหวัด จะช่วยให้ประชาชนและภาคธุรกิจใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการตัดสินใจในการพิจารณาจะซื้อจะขายที่ดิน ตรวจสอบพื้นที่ดินเพื่อนำไปประเมินราคาในการกู้เงินกับสถาบันการเงิน และใช้ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับที่ดินและทรัพย์สินของตนเองได้ โดยเฉพาะภาคธุรกิจ ใช้ในการวางงแผนเพื่อบริหารจัดการกับที่ดินของตนเอง และที่ต้องการจะซื้อจะขายเพื่อขยายธุรกิจในอนาคตได้ ครับ นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ประกอบการพิจารณาในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้อีกทางหนึ่ง
กรมที่ดินมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศไทยและทั่วโลกประสบกับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 กรมที่ดิน จึงพัฒนาระบบการบริการในหลายด้านเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ โดยไม่ต้องเดินทางไปยังสำนักงาน เพื่อลดความเสี่ยงและช่วยหยุดการแพร่กระจายเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ สามารถใช้งานแอพพลิเคชั่น “LandsMaps” ได้แล้ววันนี้ ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ http://dolwms.dol.go.th
หรือ สามารถดาวน์โหลด LandsMaps ได้ที่ :
App Store
94884293 3218106088414497 6058791806189961216 n