วันอังคาร​ที่​ 2 มีนาคม​ 2564​ เวลา​ 08.00​ น.​ สำ​นักงาน​ที่ดิน​จังหวัด​ราชบุรี​ ร่วมพิธีถวาย​พระราชสักการะ​ พระบาทสมเด็จ​พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช​มหา​ราช​ บรมนาถบพิตร​ เนื่องในวันพระบิดา​แห่ง​มาตรฐาน​การช่างไทย

กรมที่ดินสมัตรงานประกาศออนไลน์หน่วยงานภายในกรมที่ดินจองคิวออนไลน์ราคาประเมินที่ดินกรมธนารักษ์คำนวนภาษีที่ดินออนไลน์ระบบบอกดิน2ค้นหารูปแปลงที่ดินคู่มือประชาชน

สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี
เลขที่ 30 ถนนอำเภอ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 
โทรศัพท์ 0 3232 5800 , 0 32339 007 e-Mail : ratchaburi@dol.go.th