วันที่ 27 มกราคม 2564 นายอำนาจ แจ่มแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน​ นายบันดาล​ สถิรชวาล​ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการส่งเสริมรังวัด​ นายเอกสิทธิ์​ ชนะสิทธิ์​ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยี​ทำแผนที่ พร้อมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในส่วนที่ 7 การพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน เข้าร่วมสังเกตการณ์ทดสอบขึ้นระบบงานตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ 2) ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี

106240 scaled

106241 scaled

106242 scaled

106243 scaled

106244 scaled

106245 scaled  106365 scaled

106367 scaled  106369 scaled

106370 scaled

106371 scaled  106373 scaled  106375 scaled

106376 scaled    218271

218272

218273

218274

218278

218279

218280

218281

218283

218284

106387 scaled