สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาจอมบึง 

เลขที่ 201 หมู่ 2 ถนนสายเลี่ยงเมืองราชบุรี-จอมบึง-สวนผึ้ง ​​​ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150

เขตพื้นที่รับผิดชอบ : อำเภอจอมบึง

โทรศัพท์ :  0-3226-1136
โทรสาร : 0-3226-1516
E-mail Address : rbr-chombueng@dol.go.th
เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) : โทร. 0-3226-1136​
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน : โทร. 0-3226-1136
หัวหน้าฝ่ายรังวัด : โทร. 0-3226-1136
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ : โทร. 0-3226-1136​​​​​​​​​​​​​​​

Pngtree—simple dividing line decoration cartoon 3861161
แผนที่เดินทาง Google Map