สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี 

เลขที่ 30 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอเมืองราชบุรี และ อำเภอดำเนินสะดวก

โทรศัพท์ : 0-3232-5800
โทรสาร : 0-3233-8992
E-mail Address : ratchaburi@dol.go.th
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด : โทร. 0-3232-5800
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน : โทร. 0-3233-7009
หัวหน้าฝ่ายรังวัด : โทร. 0-3231-5313
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ : โทร. 0-3232-5800
หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน : โทร. 0-3233-7009
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ : โทร. 0-3233-7009
​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​

Pngtree—simple dividing line decoration cartoon 3861161
แผนที่เดินทาง Google Map