วันศุกร์ที่​ 26 มีนาคม​ 2564​ นายประพล​ ชมเงิน​ ผู้​ตรวจราชการ​กรมที่ดิน​ เขต​ตรวจราชการ​ที่​ 3​ เข้าตรวจราชการ ประจำ​ปีงบประมาณ​ พ.ศ.2564​ รอบที่ 2 ณ​ สำนักงาน​ที่ดิน​จังหวัด​ราชบุรี​ โดยมี​ นายทศพร​ มิตรนิโยดม​ เ​จ้าพนักงาน​ที่ดิน​จังหวัด​ราชบุรี​ หัวหน้ากลุ่ม​งานวิชาการที่ดิน และ​หัวหน้า​ฝ่าย​ ให้​การ​ต้อนรับ​และให้ข้อมูลในการตรวจราชการ

56222

85002

85009

85042

85072

85078

85080