นางปภาวดี ธรรมสนอง ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เขตตรวจราชการที่ ๓ และคณะ เข้าดำเนินการตรวจราชการ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี รอบที่ ๓/๒๕๖๓ โดยมี นายทศพร มิตรนิโยดม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานในสังกัด รับมอบนโยบายและคำแนะนำ

103538768 3272276606330778 4028573155224644362 o

103642413 3272276632997442 1318865664548914464 o

104049871 3272276736330765 8517644659572555939 o

104435227 3272276899664082 6969576434261631578 o

104476006 3272276866330752 442988909706340063 o

104886991 3272276949664077 3268912299150517161 o