วันที่ 29 มกราคม 2564​ นายทศพร​ มิตรนิโยดม​ เจ้าพนักงาน​ที่ดิน​จังหวัด​ราชบุรี​ เข้าร่วมพิธีเปิดการปฐมนิเทศผู้รับจ้างเหมางานพร้อมชี้แจง​ขอบเขต​งานของกรมที่ดิน​ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ สังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) หรือมหาวิทยาลัยสู่ตำบล กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ในตำแหน่งการจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitzing Government Data) ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​หมู่บ้าน​จอมบึง

316974

316983

316977

316973

316978

316980