วันที่ ๒๓  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายนิสิต  จันทร์สมวงค์  อธิบดีกรมที่ดิน  พร้อมคณะตรวจเยี่ยมสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี พร้อมมอบนโยบายแนวทางในการปฎิบัติงาน และตรวจดูบ้านพักข้าราชการซึ่งมีสภาพเก่าและชำรุดทรุดโทรม เพื่อเตรียมจัดหางบประมาณการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

70696

70695

70688

70687

70686

70735

70736

70740

70742

70743

70744

70747

70746

70732