122207344 3405546573003780 802460852283756419 o

น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
นายทศพร มิตรนิโยดม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี พร้อมคณะข้าราชการ เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหัว
วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ ๒๓ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” ซึ่งมีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน”
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพเจ้าข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี และสาขา
122013832 3405546703003767 3362182904737417250 o 122159234 3405546626337108 2617323738679473420 o 122207344 3405546573003780 802460852283756419 o 122470208 3405546759670428 4666131293742924501 o
กรมที่ดินสมัตรงานประกาศออนไลน์หน่วยงานภายในกรมที่ดินจองคิวออนไลน์ราคาประเมินที่ดินกรมธนารักษ์คำนวนภาษีที่ดินออนไลน์ระบบบอกดิน2ค้นหารูปแปลงที่ดินคู่มือประชาชน

สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี
เลขที่ 30 ถนนอำเภอ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 
โทรศัพท์ 0 3232 5800 , 0 32339 007 e-Mail : ratchaburi@dol.go.th