สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาบ้านโป่ง

เลขที่ 133 หมู่ 3 ถนนทรงพล ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอบ้านโป่ง

โทรศัพท์ : 0-3221-1250   0-3222-1216
โทรสาร : 0-3221-1250
E-mail Address : ratchaburi@dol.go.th
เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) : โทร. 0-3222-1216
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน : โทร. 0-3221-1250
หัวหน้าฝ่ายรังวัด : โทร. 0-3224-1865
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ : โทร. 0-3232-5800
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ : โทร. 0-3221-1250
​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​

Pngtree—simple dividing line decoration cartoon 3861161
แผนที่เดินทาง Google Map