สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาปากท่อ 

เลขที่ 192 หมู่ 4 ตำบลดอนทราย  อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

เขตพื้นที่รับผิดชอบ : อำเภอปากท่อ และอำเภอวัดเพลง

โทร. 0-3228-1326         โทรสาร 0-3228-1992
E-mail Address :           rbr-paktho@dol.go.th
เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) :    โทร. 0-3228-1326​
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน :            โทร. 0-3228-1326
หัวหน้าฝ่ายรังวัด :                  โทร. 0-3228-1326
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ :        โทร. 0-3228-1326​​​​​​​​​​​​​​

 

แผนที่เดินทาง Google Map