ข้าราชการในสังกัดสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี และสาขา เข้าร่วมฝึกอบรมในหัวข้อวิชาระบบจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมแบบ Online โดยมี นางศุปกิจ สกลเสาภาคย์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยนายชาญชัย พิมพา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ให้เกียรติบรรยายให้ความรู้ผ่านระบบการศึกษาทางไกล : Web Conference ณ ห้องประชุมกองฝึกอบรม กรมที่ดินชั้น ๓

106812951 3295278264030612 8641093033308682607 o

107569354 3295278200697285 6290718042128098920 o

107765037 3295278224030616 5884591606240811122 o

107768303 3295278380697267 7841720412171848411 o

107945553 3295278190697286 3637908134072974514 o

108178953 3295278240697281 3224780464082237469 o