นายทศพร มิตรนิโยดม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมพิธีมอบใบอนุญาต ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ตามที่เทศบาลตำบลเบิกไพร ได้ยื่นคำขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ เป็นการชั่วคราว ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน บริเวณหมู่ที่ ๖ ตำบล เบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง เนื้อที่ประมาณ ๒๙ไร่ ๒ งาน ๖๙ ตารางวา โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี ณ อาคารราชบุรีเกมส์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

106010103 3284527055105733 8599021053607548162 o 106139571 3284527091772396 8411687546705670291 o

106104175 3284527161772389 5076705426086784108 o

106074250 3284527258439046 7521924207280722067 o