นายทศพร มิตรนิโยดม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยคณะข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาและกล่าวถวายราชสดุดี เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ ในวโรกาสวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในพิธีมีส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน วางพวงมาลาถวายราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน และประเทศชาติ
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช หรือ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๓ หรือ สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสรรเพชญ เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ ๒๗ ในสมัยกรุงศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๑๙๙ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทั้งการทหาร, การต่างประเทศ, และวรรณกรรม สร้างความรุ่งเรือง และความยิ่งใหญ่ให้แก่กรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างมาก สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๒๓๑ พระชนมายุ ๕๖ พรรษา
 107432996 3297368330488272 3268869342201801549 o
108153466 3297368373821601 2469691657411455406 o
107345632 3297368500488255 6972257002075222651 o