วันอังคาร​ที่​ ๒๓​ มีนาคม​ ๒๔๖๔​ เวลา​ ๙.๐๐​ น.​

           นายประพล​ ชมเงิน​ ผู้​ตรวจราชการ​กรมที่ดิน​ เขต​ตรวจราชการ​ที่​ ๓ นายทศพร​ มิตรนิโยดม​ เจ้า​พนักงาน​ที่ดิน​จังหวัด​ราชบุรี​ เข้าร่วม​ประชุม​ในการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรว​จราชการที่​ ๓ กลุ่ม​จังหวัด​ภาคกลางตอนล่าง​ ๑ ประจำเ​ดือนมีนาคม​ ๒๔๖๔​ เพื่อติดตาม​ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังหวัด​ราชบุรี​ ณ​ ห้องประชุม​แควอ้อม ศาลากลาง​จังหวัด​ราชบุรี​ โดย​มี​ นายภูสิต สมจิตต์​ ผู้​ตรวจราชการ​กระทรวง​มหาดไทย​ เขตตรวจราชการที่​ ๓ เป็นประธานการประชุม

83550

ภาพที่ ๑ นายภูสิต สมจิตต์​ ผู้​ตรวจราชการ​กระทรวง​มหาดไทย​ เป็นประธานการประชุม

 

83551

ภาพที่ ๒ นายภูสิต สมจิตต์​ ผู้​ตรวจราชการ​กระทรวง​มหาดไทย​ เป็นประธานการประชุม

 

83552

ภาพที่ ๓ นายประพล​ ชมเงิน​ ผู้​ตรวจราชการ​กรมที่ดิน​ เขต​ตรวจราชการ​ที่​ ๓

และ นายทศพร​ มิตรนิโยดม​ เจ้า​พนักงาน​ที่ดิน​จังหวัด​ราชบุรี

83558

ภาพที่ ๔ บรรยากาศการประชุม

 

83574

ภาพที่ ๕ บรรยากาศการประชุม