10362 1
112872975 3315889248636180 1225758606816579787 o 114008690 3315889545302817 5951674998080786306 o 115521649 3315889298636175 7332447194235809307 o 115758774 3315889418636163 7897835295331019498 o 115775947 3315889381969500 843402376845508832 o 115779457 3315889491969489 4923163150219467567 o
            นายอนันต์ ฉวีกุลมหันต์ นักวิชาการที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี
เวลา ๗.๐๐ น. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยนิมนต์พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ ๖๙ รูป
            เวลา ๘.๐๐ น. เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยมีข้าราชการ ทั้งพลเรือน ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร่วมในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน เพื่อแสดงความจงรักภักดี
เวลา ๙.๓๐ น. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” โดยจิตอาสาพระราชทาน ของสำนักงานที่ดินเข้าร่วมกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตน เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยการจัดกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี เปิดซุ้มกิจกรรมบริการประชาชน ทั้งให้ความรู้ และให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับสิทธิของที่ดิน
เวลา ๑๙.๑๙ น. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา