แนะนำ เผยแพร่ แจกเอกสารประชาสัมพันธ์ระบบ e-QLands ในงานประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรีครั้งที่ ๓/๒๕๖๔
              เช้าวันนี้( ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรีครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ มีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมดังกล่าว โดยการประชุมในครั้งนี้ นายทศพร มิตรนิโยดม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี ได้แนะนำ เผยแพร่ แจกเอกสารประชาสัมพันธ์ระบบ e-QLands ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

166522930 4278869645480958 1318097396901155454 n

164355659 4278874732147116 5859850354288452912 n

165458425 4278872138814042 4375022032681661421 n

166105071 4278872165480706 5272390079077908600 n