สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาโพธาราม 

เลขที่ 216 หมู่ 4 ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอโพธาราม และ อำเภอบางแพ

โทรศัพท์ : 0-3223-1840
โทรสาร : 0-3223-1837
E-mail Address : rbr-@dol.go.th
เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) : โทร. 0-3223-1840
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน : โทร. 0-3223-1840
หัวหน้าฝ่ายรังวัด : โทร. 0-3223-1840
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ : โทร. 0-3223-1840​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​

Pngtree—simple dividing line decoration cartoon 3861161
แผนที่เดินทาง Google Map