วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ให้แก่ข้าราชการในสังกัดสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 80 คน กิจกรรมรวมพลังขับเคลื่อนในการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมีนายทศพร มิตรนิโยดม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี เป็นประธานจัดโครงการ และได้รับเกียรติจาก​ นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี​ และ​น​ายคงศักดิ์​ มาตังครัตน์​ อัยการจังหวัด​ ประจำ​สำนักงาน​อัยการสูงสุด​ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ​ ห้องเวลาดี 1 โรงแรม​ ณ​ เวลา​ อำเภอเมือง​ฯ จังหวัด​ราชบุรี​

3เม.ย.64 ๒๑๐๔๐๖ 78

3เม.ย.64 ๒๑๐๔๐๖ 77

3เม.ย.64 ๒๑๐๔๐๖ 82

3เม.ย.64 ๒๑๐๔๐๖ 8

3เม.ย.64 ๒๑๐๔๐๖ 85

3เม.ย.64 ๒๑๐๔๐๖ 59

90355

90356

3เม.ย.64 ๒๑๐๔๐๖ 54

3เม.ย.64 ๒๑๐๔๐๖ 61

3เม.ย.64 ๒๑๐๔๐๖ 62

3เม.ย.64 ๒๑๐๔๐๖ 90

3เม.ย.64 ๒๑๐๔๐๖ 91

3เม.ย.64 ๒๑๐๔๐๖ 92

3เม.ย.64 ๒๑๐๔๐๖ 93

3เม.ย.64 ๒๑๐๔๐๖ 94

3เม.ย.64 ๒๑๐๔๐๖ 95

3เม.ย.64 ๒๑๐๔๐๖ 96

3เม.ย.64 ๒๑๐๔๐๖ 97

3เม.ย.64 ๒๑๐๔๐๖ 98

3เม.ย.64 ๒๑๐๔๐๖ 99

3เม.ย.64 ๒๑๐๔๐๖ 101

3เม.ย.64 ๒๑๐๔๐๖ 102

3เม.ย.64 ๒๑๐๔๐๖ 103

3เม.ย.64 ๒๑๐๔๐๖ 104

3เม.ย.64 ๒๑๐๔๐๖ 105

3เม.ย.64 ๒๑๐๔๐๖ 6

3เม.ย.64 ๒๑๐๔๐๖ 40

3เม.ย.64 ๒๑๐๔๐๖ 38

3เม.ย.64 ๒๑๐๔๐๖ 45

3เม.ย.64 ๒๑๐๔๐๖ 64

3เม.ย.64 ๒๑๐๔๐๖ 4

3เม.ย.64 ๒๑๐๔๐๖ 0