การค้นหารูปแปลงที่ดิน (LandsMaps) เป็นแอปพลิเคชันที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน สำหรับการตรวจสอบตำแหน่งและภาพแปลงที่ดิน โดยการระบุเลขที่โฉนด ปัจจุบันกรมที่ดินได้บูรณาการความร่วมมือกับกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง กรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ได้ทำการปรับปรุงแอปพลิเคชั่นโดยการเพิ่มเติมข้อมูลราคาประเมินที่ดินทั้งประเทศ ข้อมูลผังเมืองแนวเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Zoning) และทัศนียภาพโดยรอบแปลงที่ดิน (Street View) นอกจากนี้ประชาชนยังสามารถตรวจสอบเส้นทางเพื่อเดินทางไปยังแปลงที่ดินดังกล่าว รวมถึงตรวจสอบสถานที่ตั้งสำนักงานเขตที่ดินที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย ซึ่งข้อมูลสถิติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา มีประชาชนเข้ามาใช้งานถึง 17 กว่าล้านครั้ง และเมื่อรวมตั้งแต่เปิดใช้งานเมื่อปี พ.ศ. 2553 ถึงปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) รวมทั้งสิ้น 66,841,482 ครั้ง
นี่คือ หนึ่งในบริการดี ๆ ที่ได้รวบรวมไว้ในแอปพลิเคชั่น “SMARTLANDS” ครับ
ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “SMARTLANDS” ได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งโทรศัพท์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android เพียงพิมพ์ค้นหาคำว่า “SMARTLANDS” ใน App Stroe หรือ Play Store กดติดตั้ง ก็สามารถเข้าไปใช้งานได้ทันทีครับ
📲 ระบบปฏิบัติการ Android คลิกดาวน์โหลด : https://bit.ly/2HBvjkd
📲 ระบบปฏิบัติการ iOS คลิกดาวน์โหลด : https://apple.co/35W2Uht